Autisme - ASF

Autisme spektrum forstyrrelse (ASF)

Herunder hører: Aspergers syndrom, atypisk autisme, infantil autisme, GUA og GUU

Neurofeedback erstatter ikke behovet for afklaring af evt. diagnose. Træningen går fint hånd i hånd med anden behandling, og kan for nogle nedsætte behovet for medicin – konsultér med en læge, hvis det bliver aktuelt.

I Danmark anvendes neurofeedback i 14 kommuner, herunder på nogle specialskoler.

Effekten af neurofeedback er ændring af dysreguleret hjerneaktivitet.

“Effekten af neurofeedback på hjernen er blevet bekræftet i en nyligt offentliggjort undersøgelse. Den funktionelle forbindelse (kommunikation mellem neuroner) i hjernen hos forsøgspersoner blev undersøgt før og efter en 30-minutters neurofeedback session.

Efter neurofeedback sessionen blev der fundet en øget forbindelse af neuroner i hjernen.

Fra disse resultater kan det blandt andet udledes, at neurofeedback ikke kun har en positiv effekt på symptomerne på sygdomme, men også kan forårsage virkninger i hjernen og dermed muligvis ændre forbindelsesmønstre på lang sigt, som ved dem, der forekommer i kroniske smerter.

Disse resultater understøtter hypotesen om neurofeedback som en metode til at forbedre hjernens selvregulerende kapacitet”.

(BEE Medic, technologies for mental health)

Der findes studier, artikler og forskning på en mange områder, som dykker ned i effekten af ILF neurofeedback i forhold til ADHD/ADD, angst, hovedpine samt andre fysiske og psykiske lidelser.

Hvis du gerne vil vide mere om et specifikt emne, så ring eller skriv til mig og lad os få en snak om det, der optager dig.

Forældre
Forældre
Læs mere
Før opstart lå udfordringerne højt på en skala fra 1-10. Fire uger efter afsluttet forløb opleves udfordringerne lavt på samme skala. Vi oplever en tydelig forandring. Vores datter har mere overskud og balance.
Forældre
Forældre
Læs mere
"Vi mærkede en forandring indenfor den første uge"
Tidligere
Næste

Neurofeedback og ASF

“På grund af de funktionelle neuroanatomiske anormaliteter hos mennesker med ASF kan neurofeedback være en effektiv behandlingsmetode til reduktion af symptomerne på dysregulering.

Denne hypotese styrkes i en kontrolleret undersøgelse, hvor mennesker med ASF havde en reduktion af cerebral hyper-forbindelse efter 20 sessioner af neurofeedback samt en betydelig reduktion af symptomerne efter træningen.

Man ved også at neurofeedback i kombination med andre behandlingsmetoder har en mulighed for at forbedre patienternes ydeevne.

En opfølgningsundersøgelse har vist, at opnåede forbedringer stadig er til stede 12 måneder efter
neurofeedback-træningen, hvilket indikerer, at neurofeedback ikke kun hjælper med de aktuelle symptomer, men også hjælper hjernen til at forbedre de eksekutive funktioner”.

(Kilde: BEE Medic)

Har du/I ASF tæt inde på livet?

Måske ønsker I et alternativ
til den nuværende behandling.

Neurofeedback gavner mange i DK med de samme udfordringer (bl.a. specialskoler i DK), og er “samtalefri”, når først vi sammen har udfyldt en symptomtracker og er enige om fokus for forløbet.

Med et forløb i neurofeedback kan du opleve, at forandringerne af sig selv uden en omfattende dialog.
Al træning foregår i din underbevidsthed, og din vigtigste opgave bliver at slappe af, mens du træner.

Vil du vide mere?