ADHD/ADD

FORTÆLLINGEN OM NICOLAI, 21 ÅR

Som 18-årig fik han diagnosen ADD. Hans udfordringer er som mange andres. Han har f.eks. haft svært ved at falde i søvn. Han har tankemylder, selvbebrejdelser,  depressive tanker og perioder med angst.

Som andre unge har han idéer, drømme og ønsker om et aktivt og selvforsørgende ungdoms- og voksenliv. Han er bl.a. udfordret af sin nedsatte evne til planlægning og udførelse, herunder overblik. 

Hverdagseksempler:
Den ene dag og time tager den anden, inden vigtige telefonopkald foretages eller inden vasketøjet ordnes. Samtaler afbrydes ofte hurtigt, når koncentrationen og opmærksomheden pludselig forsvinder. I løbet af en dag kan der være mange humørsvingninger, som kan virke voldsomme på udenforstående.

Nicolai sagde ja til at træne med neurofeedback, og det var lidt svært i starten, hvor han endnu ikke selv mærkede effekten af træningen.
Derfor havde han glæde af det individuelt tilrettelagte forløb. Nogle dage trænede han i kortere tid og andre dage skiftede vi “aktivitet” eller holdt korte pauser under træning.

Efter ca. 15 træninger kom der mere ro på, og i dag har Nicolai trænet mere end 30 gange – over 5 mdr. Det ses ofte ved ADD, at der skal trænes en del for at opnå de varige forandringer. 

Nicolais nærmeste har lagt mærke til, at hans humørsvingninger har aftaget i styrke de seneste måneder. Han kan være i samtaler i længere tid og opsøger oftere selv kontakten og samtalen. Han får gjort flere af de ting, som ikke var så opnåeligt før. 

Neurofeedback kan have en meget positiv effekt på følgerne ved ADHD/ADD – uanset hvad udfordringerne er. 

Jeg har trænet flere med følger, som ses ved ADHD/ADD. Der ses forbedring på flere af disse områder:

 • Der kommer mere ro på kroppen
 • Der kommer mere ro på tankerne
 • Humørudsving bliver mindre
 • Det bliver lettere at falde i søvn
 • Det bliver lettere at tænke tanker til ende
 • Det bliver lettere at planlægge og få overblik
 • Nattesøvnen bliver bedre
 • Tankemylder aftager
 • Sensitivitet vedr. mad mindskes
 • Det bliver lettere at holde fokus i samtaler og/eller situationer, der kræver koncentration
 • Humøret bliver bedre
 • Det bliver lettere at være i uvante situationer
 • Det bliver lettere tage skridt i nye retninger

Mange oplever en forbedring efter et forløb. Længden af forløb er individuelle, men der skal trænes mindst 20 gange for at opnå den gode varige effekt.

Der findes studier, artikler og forskning på en mange områder, som dykker ned i effekten af ILF neurofeedback i forhold til ADHD/ADD, angst, hovedpine  samt andre fysiske og psykiske lidelser.

Hvis du gerne vil vide mere om et specifikt emne, så ring eller skriv til mig og lad os få en snak om det, der optager dig.

Nicolai
Nicolai
Læs mere
"Jeg falder lettere i søvn, det er nemmere at samle tankerne og humøret er bedre".
Nicolai
Nicolai
Læs mere
"Jeg føler også, at jeg i flere sammenhænge har mere overblik over tingene, og jeg oplever generelt en mental ro, som jeg ikke har haft før".
Tidligere
Næste

Neurofeedback og ADHD/ADD

Resultater fra BEEMedic studie (2021)
251 børn og unge diagnosticeret med ADHD blevet trænet med 30 sessioner Neurofeedback efter Othmer-metoden over en 15 ugers periode. 

I vurderingen af symptomer oplevede 97% af de deltagende forbedringer i relevante symptomer. 

Note: 251 er trænet i studiet, 196 har lavet QIK test. Kun 3 er droppet ud af studiet.

ADHD foreningen omtaler neurofeedback, som noget mange børn har glæde af, men at der mangler mere forskning på området, hvilket jeg er enig i.
I praksis er der rigtig mange der beretter om effekt, og af samme grund anvendes dette i flere store klinikker med fokus på autisme-spektret (herunder ADHD/ADD).

Kilde: EEGInstitute.dk

—–

Hos NEURO4YOU anvendes QIK-testen fra ovenstående studier også til dokumentation af effekt ift. uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. 

—–

Neurofeedback
– Skaber forudsætninger for at lykkes
– Giver ro og overskud i hverdagen
– En succesoplevelse alle kan få
– En sympatisk tilgang til den enkelte
– Et pusterum, hvor der ikke skal forklares og forsvares
– Individuelt tilrettelagt forløb
– Går hånd i hånd med det arbejde du gør i
forvejen og vil ofte fremme effekten af det.

Måske er du eller en af dine nærmeste stå påvirket af ADHD/ADD.

Måske har du allerede talt med mange, været i mange behandlinger, prøvet meget og måske orker du ikke fortælle flere fagpersoner om udfordringerne.

Måske er der ikke energi til at prøve mere selv, eller måske er de første skridt trådt på en ny sti, men der mangler lidt energi.

GODT NYT 🙂
Neurofeedback er “samtalefri”, når først vi sammen har udfyldt en symptomtracker og er enige om fokus for forløbet.

Med et forløb i neurofeedback kan du opleve, at forandringerne kommer uden at du skal være bevidst om at træne, ændre vaner m.v. Al træning foregår i din underbevidsthed, og din vigtigste opgave bliver at slappe af, mens du træner.

Vil du vide mere?