Misbrug og ADHD

Neurofeedback kan have en meget positiv indvirkning på misbrug og ADHD/ADD.

Personer med ADHD/ADD har meget større risiko for at udvikle et misbrug af alkohol, hash eller andre euforiserende stoffer.

I Blå Kors og på misbrugsklinikken i Århus er dette ikke et ukendt fænomen, og neurofeedback har gennem mange år været anvendt på dette område med høj grad af succes. Lene og Henning Laugesen er begge en del af holdet bag EEG Institute og har aktivt medvirket til at neurofeedback anvendes i Danmark også som tilbud til personer med misbrug.

Der kan opleves en forbedring på flere af disse områder, hvor også udfordringer fra AHD/ADD minskes – læs mere under ADHD/ADD:

  • regulering af misbrugsadfærd og tænkning
  • En mere stabil varig tilstand fysisk og psykisk
  • Nattesøvnen bliver bedre
  • Det bliver lettere tage skridt i nye retninger

Mange oplever en forbedring. Længden af forløb er individuelle, men der skal trænes mindst 20 gange for at opnå den gode varige effekt.

Måske er du eller en af dine nærmeste påvirket af en eller anden form for misbrug. 

Måske har du allerede talt med mange, været i mange behandlinger, prøvet meget og måske orker du ikke fortælle flere fagpersoner om dine udfordringer.

Måske er der ikke energi til at prøve mere selv, eller måske er de første skridt trådt på en ny sti, men der mangler lidt energi.

GODT NYT 🙂
Neurofeedback er “samtalefri”, når først vi sammen har udfyldt en symptomtracker og er enige om fokus for forløbet.

Med et forløb i neurofeedback kan du opleve, at forandringerne kommer uden at du skal være bevidst om at træne, ændre vaner m.v. Al træning foregår i din underbevidsthed, og din vigtigste opgave bliver at slappe af, mens du træner.

Der findes studier, artikler og forskning på en mange områder, som dykker ned i effekten af ILF neurofeedback i forhold til forskellige lidelser.

Hvis du gerne vil vide mere om et specifikt emne, så ring eller skriv til mig og lad os få en snak om det, der optager dig.

Forældre
Forældre
Læs mere
Før opstart lå udfordringerne højt på en skala fra 1-10. Fire uger efter afsluttet forløb opleves udfordringerne lavt på samme skala. Vi oplever en tydelig forandring. Vores datter har mere overskud og balance.

Neurofeedback og misbrug/ADHD

Uddrag af større studie vedr. effektive metoder vedr. misbrug/ADHD udgivet af VIVE

Herunder et forkortet afsnit, der handler om neurofeedback, misbrug og ADHD

Formålet med bio(neuro-)feedback er i dette studie at effektivisere deltagernes hjernefunktion ved at træne deltagernes evne til selvregulering.

I den konkrete undersøgelse gennemgik alle deltagere det samme program, som
patienter i døgnmisbrugsbehandlingen normalt gennemgår. 

Gruppe 1 fik 15 automatiserede EEG-biofeedback-sessioner. Gruppe 2 fik 15 kliniker guidede EEG-biofeedback-sessioner. Gruppe 3 fik 15 ekstra terapisessioner.

Målgruppen for studiet var voksne i døgnmisbrugsbehandling med ADHD-symptomer, helt specifikt symptomer for opmærksomheds-forstyrrelser. 95 personer var inkluderet i studiet.

Opsummerende indikerer studiets resultater, at EEG-biofeedback kan være effektiv til at forbedre symptomerne for opmærksomhedsforstyrrelse for misbrugere i døgnbehandling og derved kan være
en nyttig, supplerende behandlingsmetode til misbrugere i døgnbehandling.

Det konkluderes afslutningsvist, at forskning fremadrettet yderligere bør dokumentere virkningen af EEG-biofeedback som supplerende terapi til patienter med stofmisbrug og opmærksomhedsforstyrrelser.

Kilde: VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)

Vil du vide mere?