Angst

FORTÆLLINGEN OM EN PIGE PÅ 10 ÅR

Inden opstart fortalte moren om en pige, der var sensitiv og med mange antenner ude for at have styr på tingene omkring sig. Hun havde et stort behov for struktur. Pigen oplevede tankemylder. Hun sov dårligt og havde svært ved at falde i søvn. Om morgenen havde hun svært ved at tage i skole. ikke altid mod på at tage i skole. På en skala fra 1-10 lå udfordringer alle i den meget høje ende af skalaen.

Der blev sat mål for træningen og inden opstart hver gang fortalte moren kort om, hvordan det var gået siden sidst. Træningen blev hele tiden tilpasset pigen med målet for øje.

Vi aftalte 20 træninger hos mig lige efter skoletid og forløbet strakte sig over 11 uger.

4 uger efter det afsluttede forløb fortæller pigen, at hun er glad eller meget glad om morgenen, i skolen, når hun leger, er i skole og om aftenen.

Forældrene mærkede hurtigt en forandring. 
Pigen oplevede træningen som rar, men det var forældrene og klasselæreren, der lagde mærke til forandringen. 
Forældrene beskriver datteren som mere i balance og i overskud.

Forældrene fortæller: “I starten af forløbet svingede pigen meget, fordi de blev påvirket på de dage de trænede, men at det hen imod slutningen har givet mere ro og stabilitet”.

Neurofeedback kan anbefales til andre fordi:
Effekten har været mærkbar og god uden, at det har været indgribende eller at vores datter har skullet forholde sig til de udfordringer, hun havde”.

Neurofeedback kan have en meget positiv effekt på angst – uanset graden af angsten.

Jeg har trænet flere med angst og fælles for dem alle er, at de oplevede en forbedring på flere af disse områder:

 • Der kom længere mellem anfald
 • Tilstanden bliver mere stabil
 • Udsvingene mindre
 • Det bliver lettere at leve med angsten
 • Angsten kommer til at fylde mindre
 • Der kommer mere ro på
 • Nattesøvnen bliver bedre
 • Vejrtrækningsproblemer aftager
 • Tankemylder aftager
 • Fordøjelsen bliver bedre
 • Det bliver lettere at være i uvante situationer
 • Det bliver lettere tage skridt i nye retninger

Mange oplever en forbedring efter forløb med neurofeedback. Længden af forløb er individuelle, men der skal trænes mindst 20 gange for at opnå den gode varige effekt.

Hvis du gerne vil vide mere om et specifikt emne, så ring eller skriv til mig og lad os få en snak om det, der optager dig.

Forældre
Forældre
Læs mere
Før opstart lå udfordringerne højt på en skala fra 1-10. Fire uger efter afsluttet forløb opleves udfordringerne lavt på samme skala. Vi oplever en tydelig forandring. Vores datter har mere overskud og balance.
Forældre
Forældre
Læs mere
"Vi mærkede en forandring hos vores datter indenfor den første uge"
Forældre
Forældretil pige på 10 år
Læs mere
"Effekten har været mærkbar og god uden, at det har været indgribende eller at vores datter har skullet forholde sig til de udfordringer, hun havde".
Tidligere
Næste

Neurofeedback og angst

“Alle rapporterede (case)studier opnåede en betydelig reduktion i angstvurderinger, selv om forskellige protokoller blev anvendt og forskellige patientgrupper blev vurderet. Også forbedring i den daglige funktion og trivsel efter neurofeedback-træning blev almindeligt rapporteret. Disse beskrivelser stemmer overens det der observeres i klinisk praksis”. (EEGInstitute.dk)

——————

For nogle er angst meget indgribende i deres liv eller perioder af det. 

Angst er en naturlig følelse ligesom vrede, jalousi, glæde og andre følelser.

Nogle mennesker vil i løbet af livet kunne opleve at deres angst løber løbsk og udvikler sig til en lidelse.  

Angst er en naturlig reaktion på noget, der føles farligt.

Angsten betyder, at man reagerer hurtigt og instinktivt, og at man f.eks. at man flygter eller forsvarer sig, når man føler sig truet.

For nogle er disse reaktioner mere ude af proportion med den reelle fare, og det kan opleves som en udfordring.

Måske er du eller en af dine nærmeste stå påvirket af angst, at det går ud over mødetiden i skolen eller på arbejde.

Måske har du allerede talt med mange, været i mange behandlinger, prøvet meget og måske orker du ikke fortælle flere fagpersoner om angsten.

Måske er der ikke energi til at prøve mere selv, eller måske er de første skridt trådt på en ny sti, men der mangler lidt energi.

GODT NYT 🙂
Neurofeedback er “samtalefri”, når først vi sammen har udfyldt en symptomtracker og er enige om fokus for forløbet.

Med et forløb i neurofeedback kan du opleve, at forandringerne kommer uden at du skal være bevidst om at træne, ændre vaner m.v. Al træning foregår i din underbevidsthed, og din vigtigste opgave bliver at slappe af, mens du træner.