Hjernerystelse

FORTÆLLINGEN OM Tobias Salquist

Superligaspiller med hjernerystelse bliver trænet med ILF-neurofeedback
Med neurofeedback kan vi hjælpe mennesker med hjernerystelser og hjerneskader. Den 20. januar var superligaspilleren Tobias Salquist i et uheld med sin målmand under en test kamp. Det resulterede i en hjernerystelse, lige op til forårssæsonens start. Sideløbende med Tobias´ øvrige behandling og genoptræning har han trænet neurofeedback. Tobias´ mor, Mona Salquist, som driver Salquist neurofeedback fik Tobias i gang med at træne. I søndags den 19. februar 2023 var Tobias med i startopstillingen mod FC København.

Neurofeedback kan have en meget positiv effekt på de følger, der kan opstå efter en hjernerystelse.

Nogle oplever humørmæssige udfordringer, som også kan være kendetegnende for følger efter stress, COVID-19 m.m.

Neurofeedback kan have en positiv effekt på disse følger:

 • mindre irritabilitet
 • mindre vrede
 • bedre humør
 • mindre tendens til gråd
 • mindre angst og depression
 • bedre hukommelse
 • større opmærksomhed
 • bedre koncentrationsevne
 • mindre hovedpine
 • bedre søvn
 • bedre balance
 • mindre svimmelhed
 • en mere stabil tilstand

Mange oplever en forbedring efter et forløb med neurofeedback. Længden af forløb er individuelle, men der skal trænes mindst 20 gange for at opnå den gode varige effekt.

Der findes studier, artikler og forskning på en mange områder, som dykker ned i effekten af ILF neurofeedback i forhold til ADHD/ADD, angst, hovedpine  samt andre fysiske og psykiske lidelser.

Hvis du gerne vil vide mere om et specifikt emne, så ring eller skriv til mig og lad os få en snak om det, der optager dig.

JetteNeuro4you
Læs mere
"Stress og hjernerystelse kan minde om hinanden. Jeg har oplevet en forbedring af koncentration, hukommelse, planlægning og mindre hovedpine efter hjernetræning".

Neurofeedback og hjernerystelse

“Et pilotstudie, der blev publiceret i april 2021, undersøgte, om neurofeedback-træning kan forbedre senfølger efter hjernerystelse.

Studiet fandt indledningsvise positive effekter af neurofeedback-træning på senfølger efter hjernerystelse hos fire veteraner, der havde været præget af senfølger i 5-10 år.

I pilotstudiet blev 20 sessioners ”infra-low frequency” neurofeedback-træning over et forløb på 10 uger til fire veteraner med senfølger efter 2-5 tidligere hjernerystelser administreret.

Alle fire veteraner oplevede forbedring af både hovedpine-, søvn- og opmærksomheds-symptomer samt en højere livskvalitet fra før til efter neurofeedback-sessionerne.

Ved målinger af generelle symptomer efter hjernerystelse og ved øvrige symptomer såsom PTSD og depression oplevede veteranerne ligeledes bedring. De oplevede ingen bivirkninger og udtrykte stor tilfredshed med behandlingen.

Kilde: Dansk Center for hjernerystelse

—– 

Infra-low-frequency (ILF) neurofeedback er den samme metode, som anvendes hos NEURO4YOU

Måske er du eller en af dine nærmeste stå påvirket af følgerne efter stress, hjernerystelse eller COVID-19.

Måske har du allerede talt med mange, været i mange behandlinger, prøvet meget og måske orker du ikke fortælle flere fagpersoner om angsten.

Måske er der ikke energi til at prøve mere selv, eller måske er de første skridt trådt på en ny sti, men der mangler lidt energi.

GODT NYT 🙂
Neurofeedback er “samtalefri”, når først vi sammen har udfyldt en symptomtracker og er enige om fokus for forløbet.

Med et forløb i neurofeedback kan du opleve, at forandringerne kommer uden at du skal være bevidst om at træne, ændre vaner m.v. Al træning foregår i din underbevidsthed, og din vigtigste opgave bliver at slappe af, mens du træner.